Saturday, January 26, 2013


పోరు బాట పట్టాడంట ఊసరవిల్లి  పంతులుగొరు 


సార్ ఒచ్చ్హారొచ్చారు ఉండవల్లి సార్ ఊపుకుంటూ ఊపుకుంటు వచ్చారు....

కొత్త బిచ్చగాడు   పొద్దెరగడు అన్నట్టు గోదరి ఒడ్డున మీటింగ్ యెట్టారు...ఓ తెగ సించుకున్నారు.

బాగానె వుంది సార్....ఇన్ని రొజులు యెవడి.... రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి మీరు చెసిన ద్రొహం దగ్గరకి తరువత వద్ధాం...మీ లేటెస్ట్  టూన్ గురించి మాట్లడుకుందాం. 1969 లొ జై తెలంగన ఉద్యమం అప్పుడు సమైక్యంద్ర అనకుండా జై ఆంధ్ర అన్నాను అన్నావ్.....2003 లొ మీ మెడలొ పలుపు తాడు పట్టుకొని వున్న సొనియ కి ఏదో రసిచ్చాను అన్నవ్ ఏమి రసిచ్చవొ సెప్పలెదు. నిన్న గాక మొన్న...వయిలర్ రవి సీమంధ్ర నయకుల్ని కరివె పాకులా తీసి పారెస్తె తల యెక్కడ పెట్టుకున్నవ్ ఉండవల్లి ....తెలంగాన లొ వాళ్ళు 16 సీట్లు ఇస్థాం అంటున్నరు ...ఒక్కటిగా వుంచితే మీరు యెన్ని ఇస్థారు అని ఆ సుంట అదిగితే ..నీతో సహ నిన్న స్టేజి యెక్కిన ఒక్క జఫా గాడికి కుడా స్టేటు మీ అమ్మా మొగుడి సొత్తా సీట్ల కొసం స్టేటు విడ కొడతరా అని అడగాలని అనిపించలెదా పిల్లి మొగ్గల పంతులూ.  

నువ్వు మీటింగ్ యెదితే పెద్ధ పెద్ధ నయకులంత  వచ్చారా...అబ్బో ....చానా బారు పంతులు నీది నువ్వు యెంత పిసుక్కున్న నీ తొ పాటు స్టెజి యెక్కిన ప్రబుద్ధులు ఎంత వాజమ్మలొ జగమెరిగిన సత్యం. వూసరివిల్లి పంతులూ 1969 లొ జై సమైక్యంధ్ర  అని అనకుండ జై అంధ్ర అని యెందుకన్నవ్ 2003 లొ కుడా అధే రాగం పాడి నట్టున్నవ్,నిన్న గక మొన్న తెలంగన వచ్చెసినట్టె అని చెప్పావ్ (వయిలార్ రవి మిమ్మల్ని కొణ్కిస్క గొట్టాలు గా తీసి పారెసిన తరువత) ఈ రొజు జై అంధ్ర ప్రదెష్....ఏంది  పంతులూ ఇది ఇన్ని మెలెకలు తిరిగె నువ్వు మెధవివి  యెట్టాబ్బా ..

ఆందుకె అనేది... వుసరవిల్లి పంతులూ ...ఉమ్మడి రాస్ట్రం మీద యెప్పుడూ మాట్లాదని నువ్వు...జై అంధ్ర, జై అది ఇది అని ...ఈ రొజు జై అంధ్ర ప్రదెష్ అంటూ ఇన్ని రంగులు మారుస్తూ నీలంటి వుసరవిల్లులు తొ కలిసి మీటింగ్ యెట్టి తొడ కొట్టడం చూస్తుంటె అన్నీ పాములు బుస్స్ అంటె ఏలిక   పాము తుస్స్ అన్నదంట అలా వుంది ఎవ్వారం ..ఏలిక పాము లాంటి నువ్వు బుస్స్ బుస్స్ అని అంటున్ననని ఫీల్ అయినా అధి తుస్స్ తుస్స్ యే కధా పంతులూ నీ మీటింగ్ లొ పైసా కి పనికి రాని నీ లంటి బఫూన్లు, ఏలికపాములు ఒక చొట చేరి పైల పచ్చీసు మాట్లాడుకోవడం వల్ల ఒరిగేదేంది పంతులూ. సరె అదన్నా చిత్తసుద్ది తొ చెస్తున్నరా  అంటె అది కూడా లేదు, వెరే వాళ్ళని పిలిచారా? అందర్నీ కలుపుకుపొయి ఇది  నికర్సైన ఉద్యమం అని కనీసం సూపించడానికి ప్రయత్నం కూడా చెయలెదు. వై కా ప, తె దే పా గట్ర పార్టిలని ఆహ్వనించారా? హరిష్ రావు అన్నట్టు ....కనీసం కంగ్రెస్ పార్టి లో కూడా తెలంగాన కి సంబందించి ఒక్క నాయకుడు కూడా లెకుండా..అందరినీ కలుపుకుపొతున్నట్టూగా మాట్లాడకుండా, రెచ్హ గొట్టే వ్యాక్యలు చెస్తూ జై అంధ్ర ప్రదెష్ మీటింగా? అదెదొ సినిమాలొ రవి తేజ అన్నటూ నీ బొందరా..నీ బొంద. 

నీ బొంగులో స్పీచ్ మొదలు అయ్యె టైమె కి  పాపం ఎవరో సార్ మంచి పాట తో మొదలెడదాం అంటె ఇబ్బందిగా, అనాశక్తి గా సరె సరె కాని కాని అని నువ్వు......తెలుగు తల్లి  పాట వస్తుంటె అది జాతీయ గీతం కాకపొవచ్చు కాని మన రాష్త్రనికి సంబందించి నంత వరకు అంతటి గొప్పది. ఆ పాట వస్తుంటే కనీసం లెచి నిలబడాలి అన్న ఇంకిత  జ్ఞాణం కూడ లేని మీ లాంటి బఫ్ఫున్లు పెద్ధ నాయకులు మిమ్మల్ని జనం నమ్మాలి ..జగన్ ప్రబంజనాన్ని యెల యెదుర్కొవలో చేత కాని మీ జెజమ్మ మీలంటి పసువులందరిని పొలో మని పొమ్మంటే వచ్చి మీటింగ్ యెట్టారు, ఒక కొత్త నాటకానికి తెరెలెపరు,ఇదిగో సూడండి మేము సమైక్యంధ్ర కొసం పోరాడుతున్నాము అని సెప్పాలనుకుంటున్న నీ..మీ తపన తాండ్ర ప్రజలకి తెలుస్తుంధి పంతులూ ..నిన్నటి దాక రష్ట్రం ముక్కలవ్వల్సింధె అది అందరికి మంచిది అన్న బొత్స సత్తి కి నొట్లొ ఏమెట్టి జై అంధ్ర ప్రదెష్ స్తేజి యెక్కించవ్ పంతులూ...ఇటువంటి కామిడీలు సిగ్గు చెటు పంతులు సిగ్గు చెటు.

సమైక్యంధ్ర మీటింగ్ అన్నవ్ మీలంటి పైసా విలువ చేయని వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు నిచ్చిన నయకుడు, అసలు సిసలయిన సమైక్య వాధి అయిన రాజశెఖర్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పాలని అనిపించలేదా విస్వసం లెని పంతులూ. ఆసలు నీలంటి, నీ తొడు దొంగ కపట వేషాల రావుడు (కెవిపి) యె మొహం పెట్టు కొని ప్రజలముందుకి వస్తున్నారు పంతులూ..

నీకు నువ్వె నెను పెద్ధ పుడింగి మేదవిని అని ఫీల్ అవ్వడం తగదు పంతులు. ఆసలు ఆయన లెకుంటె ఈ రొజు మీరు యెక్కడ వుండే వాళ్ళు?  అదెదో ముఖముఖి లో అన్నట్టున్నావ్ ...విలెఖరి నీ నయవంచకాన్ని ప్రస్నించినందుకు, రాజసేఖర రెడ్డి మా నయకుడు అంతె నాకు కపట వేషాల రవుడు అత్మీయుడు...అయన్ని పెద్దయనే నా అంతరత్మ అన్నడు అని అదెదో నీ/ మీ గొప్పతనం లాగా చెప్పావ్. 

అతి తెలివి పంతులూ పెద్దయన కెవిపి ని అత్మ అన్నడంటే అది ఆయన గొప్పతనం దానిని కాపడుకోలేని నిలబెట్టు కోలేని మీలంటి చరిత్రహీనుల ప్రారబ్ధం. నీలాంతి పైసా విలువ చెయని ప్రతి వాడు ఈరొజు లెడర్ లెక్క ఫీల్ అయిపొతున్నరంటే కారనం పెద్ధాయన, పెద్దయన లాగే నా లంటి ఆయన అభిమనులు యెంతో ఖారణం, ముక్యం గా నీలంటి దద్దమ్మ విషయం లో  బాగా గుర్తు చెయాలి నువ్వు ఎంత  చరిత్రహీనుడివొ.  మనిషన్నవాడికి వుండాల్సిన కనీస లక్షనాలు లేఅవు నీకు,నువ్వు అనుభవిస్తుంది యెల వచ్చిందొ చెప్పల్సిన బాద్యత  మాది ఒక్క సరి నెమరేసుకొ పంతులు...వనపర్తి లో  నా లాంటి వారు...పెద్దయన ని చుసి నీకు ఓటు వెయకుంటె నువ్వు సింగెల్ పూరి శర్మ వి, మజి ఎంపివి పని పాట లేక గాంది భవన్ లొ కూకొని పప్పు బెల్లం ఉప్పుసెనగలు తింటు వుండేవడివి.  గుర్థుపెట్టుకొ నీకు, నీలంటి ఆ స్టేజి మీధ వున్న వాళ్ళకి అది పెద్ధయన, ఆయన అభిమానులం అయిన మేము ఇచ్చిన బిక్ష. .ఫెద్దయన కుటుంబం కష్టాలు పడుతుంటె, ఆయన ఇంట్లొ ఆడవారిని కూడా బజారుకి ఈడ్చి అవమనిస్తుంటె నీలంటి చవట సన్నసులు, దరిద్రులు, చరిత్రహీనులు, విస్వస గాతకులు మౄగాలకంటే హీనంగ ప్రవర్తించి మనుషుల పరువు తీసారు ...పెద్దాయన చనిపొయినప్పుదు అనుకున్నం, మన వుండవల్లి, మన కపట వేషాల పుండాకొర్ రావుడు   వున్నారు అని...ముక్యంగ మేధావి, అయ్యవారు మన వుండవల్లి గారు, రాజన్న లేని కష్టకాలం లొ చేదూడు వాదూడుగ వుండి....ఒక చంద్ర గుప్తుని నడిపించిన అపర చానక్యుడిలా ముందుండి జగనన్న ని నదిపిస్తరు అని అశించాము,కొరుకున్నం. పెట్టిన చెతిని కరిచే కుక్కలు అని తెలుసుకొని బాధ పడ్డాం..నక్క జిత్తుల చంద్ర బాబు  రామ రావు మీధ తొడ కొట్టాడు, లేని పోని ప్రగల్బాలు పలికాడు వోడిస్తాను ఎంటీఅర్ ని అని, చిత్తుగ ఒడిపొయిన వారం తిరక్క ముందె ఎంటీఅర్ కాళ్ళ మీద పదితే పొనిలే అని ఆదరించాడు పాపం..అటువంటి ఆయన్ని నక్కజిత్తుల బాబు బతికుండగానే మోసం చేసి చంపెసాడు ..పెద్దయన ఆదరిస్తె మీలంటి దరిద్రులు రాజన్నని చనిపొయిన తరువాత ఆయన కుతుంబాన్ని మొసం చెసరు.బతికుండగా ఆయన ముందు నిల్చునె ధైర్యం కూడా లెని మిడతలు కనుక..మీలంతి లుచ్చ త్రాస్టులని నమ్మి జనాలు మీ వెనుక నడవాల? అమ్ముడు పొయిన పంతులూ ఒక సమైక్యవాధి గ పొన్నం ప్రభకర్ లంటి వాల్ల తొ విబెదించినా ..అయన నీగురించి చెప్పింది మాత్రం నికార్సయిన నిజం..నువ్వు పెద్దపురం వేశ్య కంటే  దారుణం అయిన వాడివి...వాల్లు కనీసం ఫలనికి ప్రతిపలం ఇస్తారెమో మరి నువ్వో నిన్ను వాల్లతో  పొల్చి పొన్నం పెద్ధా పురం  వేశ్యల పరువు తీసడు పంతులు బై ద వే గొదారి ఒడ్డున నాటకం బాగుంది ఒక రికార్డింగ్ డ్యన్స్ యెట్టి ఈన స్టెప్పు ఎపించుంటె ఎండింగ్ అదిరేది పంతులూ.     చెయని ప్రథి వాడు లెడర్ లెక్క ఫీల్ అయిపొతున్నరంటే కారనం పెద్ధాయన, పెద్దయన లాగే నా లంటి ఆయన అభిమనులు యెంతో కారణం...ముక్యం గా నీలంటి దద్దమ్మ విషయం లో  బాగా గుర్తు చెయాలి నువ్వు యెంత  చరిత్రహీనుడివొ  మనిషన్నవాడికి వుండాల్సిన కనీస లక్షనాలు లెవు నీకు,నువ్వు అనుభవిస్తుంది యెల వచ్చిందొ చెప్పల్సిన బాద్యత  మాది ఒక్క సరి నెమరెసుకొ పంతులు...వనపర్తి లో  నా లాంటి వారు...పెద్దయన ని చుసి నీకు ఓటు వెయకుంటె నువ్వు సింగెల్ పూరి శర్మ, మజి యెంపివి పని పాట లెక గాంది భవన్ లొ కూకొని పప్పు బెల్లం ఉప్పుసెనగలు తింటు వుందేవడివి.  గుర్థుపెట్టుకొ నీకు నీలంటి ఆ స్టేజి మీధ వున్న వాల్లకి అధి పెద్ధయన అయన అభిమానులం అయిన   మేము ఇచ్చిన బిక్ష. .ఫెద్దయన కుటుంబం కస్టాలు పదుతుంటె, ఆయన ఇంట్లొ ఆడవారిని కూడా బజారుకి ఈడ్చి అవమనిస్తుంటె నీలంటి చవట సన్నసులు, దరిద్రులు, చరిత్రహీనులు, విస్వాస గాతకులు మ్రుగాలకంటే హీనంగ ప్రవర్థించి మనుషుల పరువు తీసారు ...పెద్దాయన చనిపొయినప్పుదు అనుకున్నం, మన వుండవల్లి, మన కపట వేషాల పుండాకొర్ రావుడు   వున్నారు అని...ముక్యంగ మేధావి, అయ్యవారు మన వుండవల్లి గారు, రాజన్న లేని కస్టకాలం లొ చేదొడు వాదొడుగ వుండి....ఒక చంద్ర గుప్తుని నడిపించిన అపర చానక్యుడిలా ముందుండి జగనన్న ని నదిపిస్తారు అని అశించాము,కొరుకున్నం. పెట్టిన చెతిని కరిచే కుక్కలు అని తెలుసుకొని బాధ పడ్డాం..నక్క జిత్తుల చంద్రబాబు రామ రావు మీధ తొడ కొట్టాడు, లేని పోని ప్రగల్బాలు పలికాడు వోడిస్తాను ఎంటీఅర్ ని అని, చిత్తుగ ఒడిపొయిన వారం తిరక్క ముందె ఎంటీఅర్ కాళ్ళ మీద పదితే పొనిలే అని ఆదరించాడు పాపం..అటువంటి ఆయన్ని నక్కజిత్తుల బాబు బతికుండగానే మోసం చేసి చంపెసాడు, అధె జాతికి చెందిన మీలంటి దరిద్రులు రాజన్న చనిపొయిన తరువాత ఆయన కుటుంబాన్ని మొసం చెసరు.బతికుండగా ఆయన ముందు నిల్చునె ధైర్యం కూడా లెని మిడతలు కనుక..మీలంతి లుచ్చ త్రాస్టులని నమ్మి జనాలు మీ వెనుక నడవాల? అమ్ముడు పొయిన పంతులూ ఒక సమైక్యవాధి గ పొన్నం ప్రభకర్ లంటి వాల్ల తొ విబెదించినా ..అయన నీగురించి చెప్పింది మాత్రం నికార్సయిన నిజం..నువ్వు పెద్దపురం వేశ్య కంటే  దారుణం అయిన వాడివి...వాళ్ళు కనీసం విస్వసంగా వుంతరెమో మరి నువ్వో?  నిన్ను వాళ్ళతో పొల్చి పొన్నం పెద్ధాపురం వేశ్యల పరువు తీసడు పంతులు బై ద వే గొదారి ఒడ్డున నాటకం బాగుంది ఒక రికార్డింగ్ డ్యన్స్ యెట్టి మన మెగాస్టర్ తొ ఈన స్టెప్పు ఎపించుంటె ఎండింగ్ అదిరేది పంతులూ.

No comments:

Post a Comment